Tầm nhìn phát triển dự án của tập đoàn MCC | MCC Group

 

"Với tầm nhìn hơn 500 huyện, thị trên cả nước, đầu tư các khu đô thị văn minh, đồng bộ với Quy mô nhỏ và vừa gắn với phát triển bền vững tại các địa phương là chiến lược phát triển bất động sản của Tập đoàn MCC.  Các khu đô thị gắn với thương hiệu MCC sẽ được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tiện ích, cảnh quan đảm bảo sự phát triển bền vững; đô thị hóa phải đảm bảo hài hòa không gian đô thị và nông thôn, gắn kết quá trình đô thị hóa với quản lý đô thị, văn hóa xã hội đô thị và môi trường sinh thái đô thịÔng Bùi Minh Hải Phó Tổng Giám đốc MCCGroup chia sẻ.

Nhìn ra được tiềm năng và cơ hội trong mục tiêu phát triển đô thị bền vững giai đoạn 2021 – 2030, Tập đoàn MCC đã liên tục tiến hành khảo sát, xin chủ trương quy hoạch, chủ trương đầu tư đô thị tại các huyện, thị xã, tỉnh trên cả nước; đánh giá tiềm năng phát triển và xúc tiến đầu tư.

Trong quá trình xúc tiến đầu tư, Tập đoàn MCC chúng tôi cũng chủ động đưa ra 03 dạng mô hình đô thị phù hợp với mục tiêu ĐÔ THỊ HÓA phát triển bền vững, đồng đều giữa các vùng miền. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn sẽ là hạt nhân gắn kết phát triển đô thị với phát triển cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho khu vực nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế vùng sâu vùng xa. Tạo điều kiện cho người nghèo và thu nhập thấp tiếp cận được các an sinh xã hội.

 

Đối tác