Giá trị cốt lõi | MCC Group

- Định hướng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư MCC là: Xây dựng, phát triển thành công tập đoàn đa ngành với mục tiêu mũi nhọn là đầu tư các khu dân cư dịch vụ, nhà ở tại các tỉnh lân cận tạo ra các giá trị cốt lõi:

1. Con người chính trực

2. Suy nghĩ tích cực

3. Hành động cam kết

4. Liên tục học hỏi

5. Tư duy sáng tạo

6. Tác phong chuyên nghiệp

7. Làm việc hiệu quả

8. Chia sẻ yêu thương

Đối tác