Đô thị hóa kếthợp sản xuất nông nghiệp | MCC Group

Đô thị hóa kết hợp sản xuất nông nghiệp

ĐÔ THỊ HÓA KẾT HỢP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

LÀNG NÔNG NGHIỆP THẾ HỆ MỚI

Với làng nông nghiệp thế hệ mới, cư dân trở thành một phần của hệ sinh thái địa phương, vì vậy các gia đình khác nhau có thể đảm nhận các vai trò khác nhau trong cộng đồng. Cùng nhau họ sẽ ứng dụng các phương pháp nông nghiệp công nghệ cao để tạo nên 1 khu vực phát triển bền vững.

ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN

ĐÔ THỊ XANH

01. MÔ HÌNH ĐÔ THỊ TỰ DUY TRÌ

Lối sống mới với mô hình làng nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng năng lượng bền vững, tạo ra vòng tuần hoàn khép kín, mà không bị phụ thuộc bởi nguồn tài nguyên bên ngoài.

02. PHÁT TRIỂN DU LỊCH BẢN ĐỊA

Những yếu tố bản địa đặc sắc của vùng miền cũng chính là tiềm năng cho sự phát triển du lịch, gắn kết văn hóa với con người - nhằm quảng bá hình ảnh cho dự án phát triển.

03. ỨNG PHÓ VỚI ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Làm chậm và giảm thiểu tác động của thiên tai đến quá trình sản xuất.

KIỂU HÌNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN

1. LÀNG
VILLAGE

Tái cấu trúc nông nghiệp địa phương thành cụm nông nghiệp cộng đồng thế hệ mới, tăng đáng kể năng suất với trung tâm nghiên cứu nông nghiệp và hình thức tổ chức không gian, lối sống hiện đại nhưng vẫn hiền hòa với làng hiện hữu

2. ĐÔ THỊ
URBAN

Cấu trúc không gian đô thị đan xen hài hòa với các làng quê hiện hữu với các diện tích mảng xanh và mặt nước đáng kể

3. DU LỊCH
TOURISM

Quảng bá lối sống hữu cơ qua các hoạt động du lịch ở các nhà cộng đồng, chợ nổi và không gian mở hướng sống với các hoạt động như "từ trang trại đến bàn ăn" hay "dùng bữa trên sông" giúp tăng giá trị thương hiệu cho dự án

MÔ HÌNH LÀNG NÔNG NGHIỆP THẾ HỆ MỚI

THOÁT KHỔI NHỊP SỐNG THÀNH PHỐ ĐỂ ĐẾN VỚI LÀNG QUÊ YÊN BÌNH

LÀNG NÔNG NGHIỆP THẾ HỆ MỚI
NEW-GEN URBAN VILLAGE

THỰC PHẨM TƯƠI SẠCH - MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM NHẤT

Đối tác