Cải tạo, chỉnh trang đô thị khu dân cư Sân Vận Động huyện Đại Từ | MCC Group

Cải tạo, chỉnh trang đô thị khu dân cư Sân Vận Động huyện Đại Từ

Tại khu phát triển B theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Hùng Sơn đến 2025 (Thuộc Tổ dân phố Cầu Thông 2, thị trấn Hùng Sơn)

Tại khu phát triển B theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Hùng Sơn đến 2025 (Thuộc Tổ dân phố Cầu Thông 2, thị trấn Hùng Sơn)

Đối tác