ĐHĐCĐ MCC Group bầu bổ sung thành viên HĐQT trước thềm IPO | MCC Group

ĐHĐCĐ MCC Group bầu bổ sung thành viên HĐQT trước thềm IPO

05/05/2021

Sáng ngày 05/05, MCC Group đã công bố thành viên HĐQT của Tập đoàn đối với Bà  Phạm Vũ Thương Nhung. Việc bổ sung này nhằm nâng cao lĩnh vực kiến trúc quy hoạch đô thị theo chiến lược phát triển và chuẩn bị IPO trong thời gian tới.

Bà Phạm Vũ Thương Nhung là Tiến sĩ quy hoạch Đại học Paris VIII, Pháp năm 2010. Bà  là Trưởng đại diện văn phòng kiến trúc sư Anthony Bechu tại Châu Á và hiện  là  Giảng viên trường đại học Kiến trúc Hà Nội

Chia sẻ bài viết

Tin liên quan

Đối tác