MCC Group giới thiệu Ông Nguyễn Việt Anh tham gia thành viên HĐQT | MCC Group

MCC Group giới thiệu Ông Nguyễn Việt Anh tham gia thành viên HĐQT

16/06/2021

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự của MCC Group, vào sáng 14/06/2021 HĐQT MCC đã tiến hành giới thiệu Ông Nguyễn Việt Anh giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại tập đoàn.

Ông Nguyễn Việt Anh là cử nhân Tài chính và có nhiều năm quản lý trong nhà nước cũng như tại các tập đoàn tư nhân đa ngành. Hiện nay, ông đang là thành viên HĐQT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (EEMC).

Với tham vọng phát triển các đô thị tầm trung tại 500 huyện thị và thực hiện IPO của Tập đoàn MCC trong thời gian tới, MCC Group rất cần kinh nghiệm quản lý chuyên sâu của Ông Nguyễn Việt Anh và chúc Ông sức khỏe thành công hơn nữa khi đảm nhận cương vị mới tại tập đoàn.

Chia sẻ bài viết

Tin liên quan

Đối tác