Startup công nghệ bất động sản trong cách mạng công nghệ 4.0 | MCC Group

Startup công nghệ bất động sản trong cách mạng công nghệ 4.0

22/11/2018

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã thật sự tác động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của đời sống, kinh tế, xã hội và lĩnh vực bất động sản cũng chịu không ít tác động từ cuộc cách mạng công nghệ này. Nắm bắt xu thế, nhiều startup đã chọn phát triển các ứng dụng cho bất động sản. Song câu chuyện ứng dụng công nghệ vào BĐS cũng hết sức cam go.

Đối tác