Văn bản trả lời của Tỉnh Hòa Bình về đề xuất của MCC Group nghiên cứu khảo sát lập dự án tại một số huyện tại địa phương | MCC Group

Văn bản trả lời của Tỉnh Hòa Bình về đề xuất của MCC Group nghiên cứu khảo sát lập dự án ở một số huyện tại địa phương

13/05/2020

MCC Group đề xuất, nghiên cứu lập quy hoạch và thực hiện đầu tư các dự án tại huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC vừa được UBND tỉnh Hòa Bình thông báo về việc được đề xuất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó MCC Group phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn các vị trí dự án khu đô thị phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt để để xuất thực hiện đầu tư, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Hòa Bình là một trong những tỉnh MCC Group quan tâm đầu tư, tiềm năng phát triển du lịch và đón đầu xu thế dịch chuyển ra vùng ven của Thủ đô Hà Nội.

 

Chia sẻ bài viết

Đối tác