Thông báo cập nhật tiến độ dự kiến thực hiện dự án Newtown Hùng Sơn | MCC Group

Thông báo cập nhật tiến độ dự kiến thực hiện dự án Newtown Hùng Sơn

24/10/2019

 

THÔNG BÁO

(Cập nhật tiến độ dự kiến thực hiện dự án Newtown Hùng Sơn Thái Nguyên)

 

            Kính gửi: Quý nhà đầu tư

 

          Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC (“MCC Group”), chủ đầu tư dự án đầu tư khu dân cư mới Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi là “Dự án Newtown Hùng Sơn Thái Nguyên” hoặc “Dự án”) xin gửi tới Quý nhà đ���u tư lời chào trân trọng và lời cảm ơn vìsự hợp tác của Quý nhà đầu tư.

          Căn cứ trên báo cáo kết quả rà soát các dự án khu đô thị, khu dân cư mới sau ngày 01/7/2014 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 4077/UBND-TH ngày 30/9/2019 về việc nội dung liên quan đến các dự án khu đô thị ngày 01/7/2014 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành đôn đốc nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

          Ngay sau có văn bản chỉ đạo số 4077/UBND-TH ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên, MCC Group đã tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh dự án (thay đổi tên Công ty, giãn tiến độ dự án) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; gửi văn bản đề nghị các Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và môi trường hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục về xây dựng và thủ tục về đất đai của dự án Newtown Hùng Sơn.

          Căn cứ trên tình hình thực tế, MCC Group cập nhật tiến độ dự kiến thực hiện dự án Newtown Hùng Sơn như sau:

          - Tháng 10/2019 – cuối Quý I/2020: Hoàn thành thủ tục đầu tư, thủ tục xây dựng, bàn giao đất của dự án.

          - Quý I/2010 – Quý II/2020: Hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          - Quý III/2020: Bàn giao sản phẩm cho nhà đầu tư.

          Vì vậy, MCC Group trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư được biết và rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hợp tác, đồng hành của Quý nhà đầu tư.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VPCT, KD.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MCC

 

Tải tài liệu tại đây
Chia sẻ bài viết

Đối tác