Quy trình 5 bước thực hiện nhà ở thương mại | MCC Group

Quy trình 5 bước thực hiện nhà ở thương mại

13/04/2020

Văn phòng UBND TPHCM vừa có Thông báo 2877/VP-ĐT truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về Quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Luật Đầu tư và Luật Nhà ở. 

 

Quy trình 5 bước thực hiện nhà ở thương mại

 

Theo đó, Phó Chủ tịch cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Luật Đầu tư và Luật Nhà ở, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các quận huyện hoàn thiện quy trình, thời gian thực hiện từng bước, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai… hoàn thiện và báo cáo UBND TP trong vòng 10 ngày khi nhận được yêu cầu. 

Trước đó, Hiệp hội đề xuất  Quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp): Bước 1 (thống nhất): Lập thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định của Luật Đầu tư; giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp cùng Tổ chuyên gia. Bước 2 (thống nhất): Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị; giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì. 

Bước 3 (thống nhất):  Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; giao Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức thực hiện. Bước 4 (đề nghị sửa đổi, hoàn thiện lại): Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng, giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện. 

Bước 5 (đề nghị sửa đổi, hoàn thiện lại): Lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án theo quy định; giao Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính tổ chức thực hiện.

Ngoài ra,  Quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp): Hiệp hội đề nghị UBND TP và các Sở, ngành xem xét, phê duyệt quy trình 4 Bước, như sau: Bước 1: Chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư (theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP; Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố). Bước 2: Lập thủ tục trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án. 

Bước 3: Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng, triển khai đầu tư xây dựng (theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định 42/2017/NĐ-CP). Bước 4: Xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.

Nguồn Saigondautu.com.vn

Chia sẻ bài viết

Tin liên quan

Đối tác