MCC Group xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên, Khai phá vùng đất mới | MCC Group

MCC Group xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên! Khai phá vùng đất mới!

04/06/2020

Kính gửi: Tập đoàn MCC

UBND thị xã nhận được Công văn số 137/MCC-PTDA ngày 02/06/2020 của Tập đoàn MCC về việc đề nghị bố trí lịch làm việc giữa Tập đoàn MCC và UBNN thị xã Buôn Hồ.

Trước tiên, UBND thị xã Buôn Hồ hoàn nghênh sự quan tâm của Tập đoàn MCC đối với các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã, UBND thị xã mong muốn được đón tiếp, giới thiệu về địa phương và các dự án mà Tập đoàn MCC đang quan tâm.

Tuy nhiên, thời gian Tập đoàn MCC đăng ký làm việc tiwf 9h30 - 12h00 ngày 09/06/2020 (thứ 3) trùng với thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã. Vì vậy, UBND thị xã đề nghị chuyển thời gian làm việc sang lúc 15 giờ 00 phút, ngày 09/06/2020.

UBND thị xã phúc đáp để Tập đoàn MCC biết, chủ động sắp xếp thời gian.

Trân trọng,

Tải tài liệu tại đây
Chia sẻ bài viết

Đối tác