MCC Group xin tài trợ lập quy hoạch 02 khu đô thị 38ha ở Đắk Lắk | MCC Group

MCC Group xin tài trợ lập quy hoạch 02 khu đô thị 38ha ở Đắk Lắk

22/12/2020

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đồng ý việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới tại thị xã Buôn Hồ. 

Tại văn bản trên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk giao UBND thị xã Buôn Hồ tiếp nhận tài trợ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới với diện tích 02 khu đất khoảng 38ha. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC cam kết tài trợ không điều kiện, không hoàn trả kinh phí khi lập quy hoạch chi tiết 1/500 02 khu đô thị. 

1. Dự án Khu dân cư đô thị mới phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ quy mô khoảng 19,9ha. 

2. Dự án Khu trung tâm thương mại, khu dân cư phường An Bình, Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ có quy mô khoảng 19,57ha.

UBND thành phố yêu cầu việc lập quy hoạch chi tiết phù hợp với đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Buôn Hồ đến năm 2025 lên đô thị loại III 

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC phối hợp với thị xã Buôn Hồ để nghiên cứu, tài trợ kinh phí khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và các công việc khác có liên quan; không được yêu cầu bồi hoàn kinh phí tài trợ trong mọi trường hợp; tham gia lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

Tin liên quan

Đối tác