MCC Group được giao nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 02 khu đô thị gần 40ha ở Đắk Lắk | MCC Group

MCC Group được giao nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 02 khu đô thị gần 40ha tại Đắk Lắk

23/06/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC vừa được UBND thị xã Buôn Hồ đồng ý cho phép khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, và đề xuất đầu tư Khu đô thị mới cụ thể như sau:

- Dự án Khu dân cư đô thị mới phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ quy mô khoảng 19,5 ha thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phường Thiện An đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Dự án Khu trung tâm thương mại, khu dân cư phường An Bình, Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ có quy mô khoảng 19,7 ha thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thương mại dịch vụ, ở, kết hợp với chỉnh trang khu dân cư đô thị xã Buôn Hồ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

MCC Group được giao nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 02 khu đô thị gần 40ha ở Đắk Lắk

Thời gian hoàn thành khảo sát, nghiên cứu và báo cáo, đề xuất UBND Thị xã trong tháng 7/2020.

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

Tin liên quan

Đối tác