MCC Group đề cử Ông Nguyễn Việt Anh thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) | MCC Group

MCC Group đề cử Ông Nguyễn Việt Anh thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC)

05/05/2022

Mới đây, XHC đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/04/2022. Qua đó, ĐHĐCĐ đã bầu ông Nguyễn Việt Anh nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Hải, ông Khúc Văn Quang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ 30/04/2022.

Ông Nguyễn Việt Anh sinh năm 1977 là cử nhân Tài chính và có nhiều năm quản lý trong nhà nước cũng như tại các tập đoàn tư nhân đa ngành. Hiện nay, ông đang là thành viên HĐQT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (EEMC), thành viên HĐQT MCC Group. 

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua phương án niêm yết cổ phiếu XHC trên HNX hoặc HOSE nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, tạo điều kiện thuận tiện cho các cổ đông của Công ty giao dịch trên thị trường… 

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC) có tiền thân là Xí nghiệp Xe đạp Xuân Hòa trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội được thành lập vào năm 1980. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị nội thất văn phòng, gia đình, trường học, nơi công cộng. Từ năm 2015, XHC chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty có công suất 400,000 - 500,000 sản phẩm mộc/năm. 

Cũng tại Đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần dự kiến là 615 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 49 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và giảm 24% so với thực hiện năm trước. Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 30%. Năm 2021, XHC đã thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt vào tháng 8/2021 tỷ lệ 15%. 

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của XHC ghi nhận gần 491 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho hơn 155 tỷ đồng, tăng 12%, biến động chủ yếu ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm hàng hóa.  

Tân Chủ tịch HĐQT có chia sẻ "năm 2022 XHC tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng, giải quyết những khó khăn nội tại doanh nghiệp đang vướng mắc (về vốn, nguyên liệu, hay mô hình hoạt động…), nắm bắt cơ hội phát triển bất động sản khu đô thị, khu công nghiệp và quản trị tốt rủi ro."

Chia sẻ bài viết

Đối tác