Hoạt động từ thiện với tinh thần "lá lành đùm lá rách" của MCC Group | MCC Group

Hoạt động từ thiện với tinh thần "lá lành đùm lá rách" của MCC Group

29/04/2019

MCC Group thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội và các hoạt động từ thiện với tinh thần "lá lành đùm lá rách". Đó cũng là nét văn hóa mà MCC Group hướng đến cộng đồng bằng cả trái tim.

 

Chia sẻ bài viết

Đối tác