Đại hội cổ đông | MCC Group

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2019

23/03/2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC, viết tắt là MCC (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102377647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/10/2007. thay đổi lần thứ 9 ngày 3/01/2019, địa điểm trụ sợ chính tại Tầng 15, Tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trận trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ("ĐHĐCĐ") của công ty, nội dung chi tiết trong file đính kèm phía dưới:

Tải tài liệu tại đây

Đối tác