MCC Group bầu bổ sung thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT tập đoàn GCL (Mã chứng khoán: KDM) | MCC Group

MCC Group bầu bổ sung thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT tập đoàn GCL (Mã chứng khoán: KDM)

22/09/2022

Ngày 19/09/2022, Tập đoàn MCC bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông Đặng Công Thức.

Ông Đặng Công Thức là chuyên gia tài chính trên thị trường chứng khoán.  

Hiện tại Hội đồng quản trị Tập đoàn MCC sau tái cấu trúc gồm 6 thành viên là Ông Phan Thanh Dũng - Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT gồm: Ông Bùi Minh Hải, Ông Nguyễn Việt Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - Mã chứng khoán: XHC), Ông Đặng Công Thức (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL - Mã chứng khoán: KDM), Bà Dương Thị Hồng Hạnh và Bà Phạm Vũ Thương Nhung.

Chia sẻ bài viết

Đối tác