Chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sân gôn phải theo pháp luật về đấu thầu | MCC Group

Chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sân gôn phải theo pháp luật về đấu thầu

29/04/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn. Trong đó, Nghị định quy định việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sân gôn theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

 


Nhà đầu tư sân gôn phải tự bảo đảm các yêu cầu, điều kiện cần thiết về kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước; xử lý nước thải và bảo vệ môi trường

Theo Nghị định, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về quy hoạch, đất đai có trách nhiệm công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quy hoạch và đất đai làm cơ sở để xác định địa điểm xây dựng sân gôn. Các điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án sân gôn; điều kiện xây dựng, mở rộng sân gôn và công trình phụ trợ được quy định cụ thể tại Nghị định.

Nhà đầu tư thực hiện dự án sân gôn phải đáp ứng 3 điều kiện.

Thứ nhất, đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính và các điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án sân gôn theo quy định của pháp luật về đất đai; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (đối với trường hợp phải ký quỹ) theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thứ hai, có giải pháp, kế hoạch và cam kết hỗ trợ tái định cư, đào tạo, sử dụng lao động phù hợp cho người đang sử dụng khu đất dự kiến thực hiện dự án sân gôn và người lao động tại địa phương.

Thứ ba, tự bảo đảm các yêu cầu, điều kiện cần thiết về kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước; xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

Việc cung cấp dịch vụ chơi gôn, kinh doanh hoạt động tập luyện, thi đấu gôn và các dịch vụ có liên quan phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính và nhân lực theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao.

Nghị định cũng nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn: Xây dựng và kinh doanh sân gôn khi chưa đáp ứng điều kiện, thủ tục quy định tại nghị định này và pháp luật có liên quan; lợi dụng kinh doanh sân gôn để tổ chức hoạt động cá cược, đánh bạc, gá bạc trái phép; cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020.

Nguồn Baomoi.com

Chia sẻ bài viết

Tin liên quan

Đối tác