Bà Bùi Sưởng được bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn MCC | MCC Group

Bà Bùi Sưởng tham gia HĐQT Tập đoàn MCC

27/05/2020

Ngày 25/5/2020, Đại hội cổ đông bất thường của MCC Group đã có nghị quyết bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đối với bBùi Sưởng.

Lễ bổ nhiệm Bà Bùi Sưởng thành thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn MCCGroup

Bà Bùi Sưởng nhận hoa chúc mừng từ ông Phan Thanh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

BBùi Sưởng đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tư vấn doanh nghiệp và truyền thông. Được biết, bà Sưởng từng có nhiều năm làm tư vấn cho một số công ty top 10 vốn hoá trên thị trường chứng khoán.

Với sự bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị là một chuyên gia hàng đầu trong thị trường chứng khoán, Tập đoàn MCC Group sẽ sớm hiện thực mục tiêu niêm yết trong thời gian sớm nhất. Việc tham gia thị trường chứng khoán sẽ giúp cho Tập đoàn MCC nâng cao năng lực quản trị, huy động được những nguồn vốn trung và dài hạn cho việc thực hiện sứ mệnh Kiến tạo 500 khu đô thị tầm trung tại các huyện thị trên toàn quốc.

Chúc mừng bBùi Sưởng và chúc bà sẽ có những đóng góp tốt đẹp giúp tập đoàn MCC Group ngày càng vững mạnh trên cương vị thành viên hội đồng quản trị tập đoàn.

Chia sẻ bài viết

Đối tác